Trang chủ Tags Phụ cấp thâm niên

Phụ cấp thâm niên

Thông báo về nâng lương định kỳ và nâng phụ cấp thâm niên tháng...

Thông báo về nâng lương định kỳ và nâng phụ cấp thâm niên tháng 6 năm 2014 Thời gian nộp quyết định nâng lương, hồ sơ phụ cấp thâm niên từ ngày 10/6/2014 đến ngày 18/6/2014, nộp về phòng tài vụ.

Quy định mới về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Ngày 04/7/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2011/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.