Trang chủ Tin nhà trường Thông báo về nâng lương định kỳ và nâng phụ cấp thâm...

Thông báo về nâng lương định kỳ và nâng phụ cấp thâm niên tháng 6 năm 2014

78
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO

 

Nhà trường thông báo đến toàn thể giáo viên cán bộ công nhân về việc nâng lương  định kỳ  và nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

1) Hồ sơ đề nghị nâng lương định kỳ gồm:

– Quyết định nâng lương gần nhất (bản hợp lệ: có dấu đỏ hoặc bản photocopy có công chứng).

2) Chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo:

Hồ sơ hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo ngạch giáo viên: 15.113

– Quyết định hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo gần nhất (bản hợp lệ: có dấu đỏ hoặc bản photocopy có công chứng).

* Lưu ý:

–  Thời gian nộp quyết định nâng lương, hồ sơ phụ cấp thâm niên từ ngày 10/6/2014 đến ngày 18/6/2014, nộp về phòng tài vụ để áp dụng vào việc xét nâng lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo. Trường Ngô Gia Tự sẽ đối chiếu dữ liệu được cập nhật trong chương trình quản lý nhân sự. Mọi sự chậm trễ tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm.

 

                                             Ea Kar, ngày 8 tháng 6 năm 2014

                                                                  Người thông báo

                                              Trần Thanh Minh