Trang chủ Tags Phúc khảo bài thi

Tag: Phúc khảo bài thi

Thông báo phúc khảo bài thi Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm...

THÔNG BÁO Trường THPT Ngô Gia Tự thông báo về việc phúc khảo bài thi Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025...

Thông báo phúc khảo bài thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

THÔNG BÁO Trường THPT Ngô Gia Tự thông báo về việc phúc khảo bài thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 như sau:Theo Quy...

Hướng dẫn phúc khảo bài thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022

THÔNG BÁO Trường THPT Ngô Gia Tự thông báo về việc phúc khảo bài thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022 như sau:Theo Quy...

Hướng dẫn phúc khảo bài thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021

THÔNG BÁO Trường THPT Ngô Gia Tự thông báo về việc phúc khảo bài thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 như sau:Theo Quy...

Hướng dẫn phúc khảo bài thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020

THÔNG BÁO Trường THPT Ngô Gia Tự thông báo về việc phúc khảo bài thi Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 như sau:Theo Quy...