Trang chủ Tags Quản lí câu hỏi

Tag: Quản lí câu hỏi

Bộ cài đặt Phần mềm Ra đề và quản lý ngân hàng câu hỏi...

Link tải phần mềm:  https://drive.google.com/file/d/0B8wvnhs4Cn3GRjJuV3czdWNZR3M/view?usp=sharing&resourcekey=0-6S0erBSuGk24RgE85wWScA CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA PHẦN MỀM SMART TESTRa đề thi- Hỗ trợ Nhà trường và giáo viên ra đề thi một...