Trang chủ Tags Thi thử tốt nghiệp

Thi thử tốt nghiệp

Lịch thi và danh sách học sinh tham gia thi thử tốt nghiệp THPT...

 Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm,...

Đề, đáp án và bài làm TOÁN – Thi thử tốt nghiệp lần 1...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1zzHfNohb0huhFB6IfQnEfCW-YcJVqp3x?usp=sharingXem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1KnG9bdsZER0hAzzINgvkK4Ce-s4iQTiJ?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm Khoa học xã hội – Thi thử tốt...

 Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1bPNh0l9DkQ_PTViTCoQoXcKs4Oe-SRik?usp=sharingXem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/10i0QkLlNgOkPmzxw9EecxdqZBqxz4eJM?usp=sharingXem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1k7r91jn_WfapHUMlmowbB4p9kmnBC11V?usp=sharingXem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1NirJDSVc3GZzqN2AxuON16NJ39u6TarF?usp=sharing

Đề, đáp án và bài làm Khoa học tự nhiên – Thi thử tốt...

Hướng dẫn giảiĐáp án 24 mã đềXem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1dMctK2wvpIfgYVyvpSie2ePKcVLy-oiO?usp=sharingXem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1ku7Ve6IKhXmns3bcrPcL3WwXmgu5ajUU?usp=sharingXem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1epHL5gB1H71jp6cyao1P-c3e_zwHKav4?usp=sharingXem bài làm tại link: https://drive.google.com/open?id=1NirJDSVc3GZzqN2AxuON16NJ39u6TarF

Đề, đáp án và bài làm Tiếng Anh 12 – Thi thử tốt nghiệp...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1xmiH_AxgfvfDVAFFae1yrTp2ni8AgQIY?usp=sharingXem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1_BgGZlkFL6rxkIKJ1jQXCQD7psVmczHq?usp=sharing

Danh sách học sinh thi thử tốt nghiệp lần 1 năm học 2019-2020

Ghi chú: Nếu học sinh thay đổi tổ hợp thi thử, liên hệ với thầy Nguyễn Đức Khanh để điều chỉnh trong tuần 30.