Trang chủ Tags Thi thử tốt nghiệp

Tag: Thi thử tốt nghiệp

DSHS khối 12 tham gia Thi thử Tốt nghiệp THPT lần 2 năm 2024

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ...

DSHS khối 12 tham gia Thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1 năm 2024

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ...

Đề và đáp án TOÁN Thi thử tốt nghiệp THPT lần 1, 2022-2023

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1jjAWH-gMFkWeO6BNHKgnLSyT9mLVcqgq?usp=sharing  

Lịch, DSHS tham dự thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1 năm học 2022-2023

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ...

Lịch thi và danh sách học sinh tham gia thi thử tốt nghiệp THPT...

 Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm,...

Đề, đáp án và bài làm TOÁN – Thi thử tốt nghiệp lần 1...

Xem đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1zzHfNohb0huhFB6IfQnEfCW-YcJVqp3x?usp=sharingXem bài làm tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1KnG9bdsZER0hAzzINgvkK4Ce-s4iQTiJ?usp=sharing