Trang chủ Tags Tiếng Anh 12

Tag: Tiếng Anh 12

Đề, đáp án Tiếng Anh 12 – Kiểm tra tuần 29 ngày 13/5/2020 năm...

 Đáp án đang cập nhậtXem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1FHgHD7DLQeMm7EPrmVJnbx3QTRcNIGnj?usp=sharing 

Đề, đáp án, bài làm và kết quả chấm Tiếng Anh 12 – Kiểm...

Đề Tiếng Anh 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo ra chung trong toàn tỉnh.Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/open?id=1FPqiSMx54qRkm84_kzIe-e9DcM3RimdjBài làm Anh 12 xem ở...

Đề kiểm tra Tiếng Anh 12 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1pUA0y_OpPMr1WhbBTqi74LRvf1e4KKE_Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=11sk6iaKSVUd62mYeeX_eUwlxdttOM7ZhLink tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1-LF4_-iXxbXsulfYQwHPPMZARqkqToIALink tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1IQgzP1J_T0huQclk_17ZDn5aE53E-lRwLink tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1IG0F7HYApswq4xk__jkKN3ktiHPLQLo1Link tải 24 mã...

Đáp án Tiếng Anh + Giải tích 12 kiểm tra tuần 26 (ngày 01-03-2018)

Tham khảo kết quả điểm thi tại: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/