Trang chủ Tags Toán 12

Tag: Toán 12

Đề và đáp án Giải tích 12 – Kiểm tra tuần 25 ngày 19-3-2020

Tải về các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/13a6c0EmFiC9n9qwwYAx_53Eq_vL3sPG-?usp=sharing

Đề, đáp án, bài làm và kết quả chấm Toán 12 – Kiểm tra...

Đề Toán 12 do Sở Giáo dục và Đào tạo ra chung trong toàn tỉnh.Xem đề thi ở link sau: https://drive.google.com/open?id=1QXLnANxRZ-rT7sBmT_PiUWmlA2DkDAmRHướng dẫn điều chỉnh đáp ánBài làm Toán 12...

Đề kiểm tra Toán khối 12 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1N9aVbiW9v00fcZ_QzUBc6OaNOGl-rA8wLink tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1aIPrFvR6Iaxw_TtmuNIaCCRdiNBSTDIWLink tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1MNwi7_Gq33-DAN9pD2k2qiyjGc1Yz0zuLink tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=118npBpPDyQtCQOjqHe2IxKG8yYbb_AgLLink tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1aX9KniNEfri80aNTtedohJ_VZiTuSWmJLink tải 24 mã...