Trang chủ Tin nhà trường Thông báo về lịch mở các vòng thi năm học 2013-2014

[ViOlympic] Thông báo về lịch mở các vòng thi năm học 2013-2014

30

Vòng thi đầu tiên năm học mới 2013-2014 được mở từ 8h ngày 04/09/2013

LỊCH MỞ CÁC VÒNG THI VIOLYMPIC

NĂM HỌC 2013 – 2014

 Để vào website ViOlympic, các em truy cập vào địa chỉ: http://violympic.vn

STT

Cấp

Vòng thi

Ngày mở

Ghi chú

1

Vòng thi tự luyện

Vòng 1

04/9/2013 – Thứ 4

 

2

Vòng 2

12/9/2013 – Thứ 5

 

3

Vòng 3

26/9/2013 – Thứ 5

 

4

Vòng 4

10/10/2013 – Thứ 5

 

5

Vòng 5

24/10/2013 – Thứ 5

 

6

Vòng 6

07/11/2013 – Thứ 5

 

7

Vòng 7

21/11/2013 – Thứ 5

 

8

Vòng 8

05/12/2013 – Thứ 5

 

9

Vòng 9

19/12/2013 – Thứ 5

 

10

Cấp trường

Vòng 10

26/12/2013

Miền Bắc

11

Vòng 11

 

09/01/2014- Thứ 5

 

Miền Trung

9/12 âm lịch

12

Vòng 12

 

11/02/2014 – Thứ 3

 

Miền Nam

14/1 âm lịch

13

Vòng 13

20/02/2014 – Thứ 5

 

14

Vòng 14

27/02/2014 – Thứ 5

 

15

Cấp huyện

Vòng 15

06/03/2014 – Thứ 5

 

16

Vòng 16

20/3/2014 – Thứ 5

 

17

Cấp tỉnh

Vòng 17

02/4/2014 – Thứ 4

 

18

Vòng 18

04/4/2014 – Thứ 6

 

19

Cấp toàn quốc

Vòng 19

25/4/2014 – Thứ 6

 

Tin bài: BTC cuộc thi ViOlympic