Đề thi - Đáp án

Trang chủ Đề thi - Đáp án
Tổng hợp các đề kiểm tra tập trung của nhà trường

Tổng hợp bộ đề thi học sinh giỏi các năm

Quý thầy cô và các em học sinh tải các bộ đề theo link dưới đây:https://drive.google.com/drive/folders/1ZCcMw8CJFmJ5Pmz0PfJMzy5mlUArT0YR

Đề kiểm tra Tiếng Anh 12 năm học 2017-2018

Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1pUA0y_OpPMr1WhbBTqi74LRvf1e4KKE_Link tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=11sk6iaKSVUd62mYeeX_eUwlxdttOM7ZhLink tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1-LF4_-iXxbXsulfYQwHPPMZARqkqToIALink tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1IQgzP1J_T0huQclk_17ZDn5aE53E-lRwLink tải 24 mã đề: https://drive.google.com/open?id=1IG0F7HYApswq4xk__jkKN3ktiHPLQLo1Link tải 24 mã...