Đề thi - Đáp án

Trang chủ Đề thi - Đáp án
Tổng hợp các đề kiểm tra tập trung của nhà trường

Đề và đáp án Sinh học 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK2 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1Z6d0z2grbN6Wm5UOr2T1TsR1NXNc6t-0?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1bolKpVWgCeCPt051CEpBuT-f6Wo1u5am?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/12f_2ZIBajvYftZsm_Erh0AUHIlO_O5oo?usp=sharing  

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 11 năm...

Đáp án đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lí lớp 11 năm học 2013 - 2014

Đề & Đáp án Hóa 12 CB, KTra 45p Tuần 08, HK 2, 2010-2011

Đề & Đáp án Hóa 12 CB, KTra 45p Tuần 08, HK 2, 2010-2011

Đề và đáp án Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra cuối HK1 2020-2021

Xem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1BdFf-vTq49vYn5GXjSUifRxpfzX5h2Iy?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1M6xbNppu61C0FOwJpQIWX4t_BK1Ek7Zd?usp=sharingXem các mã đề tại link: https://drive.google.com/drive/folders/1RP8UOIjQynwE4_kGnqLHz7SuyExo98M3?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 11 HK2 lần 2...

Các em học sinh xem lại bài làm ở link sau:https://drive.google.com/drive/folders/132oR_7VKqVULPfXMkf1-KuB6lz460LYI?usp=sharing  

Đề và đáp án Kiểm tra học kỳ 2 Toán 11CB năm học 2015-2016

Đề và đáp án Kiểm tra học kỳ 2 Toán 11CB năm học 2015-2016