Trang chủ BCH Công đoàn Danh sách các đồng chí trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ VII...

Danh sách các đồng chí trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ VII (2010-2013)

198

Danh sách các đồng chí trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ VII (2010-2013)


đồng chí Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

Chủ tịch Công đoàn

đồng chí Nguyễn Thị Lan Anh

Nguyễn Thị Lan Anh

Phó Chủ tịch Công  đoàn

Nguyễn Văn Dục

Ủy viên

đồng chí Mai Thanh Thắng

Mai Thanh Thắng

Ủy viên

đồng chí Nguyễn Thanh Dũng

Nguyễn Thanh Dũng

Ủy viên

đồng chí Phạm Thị Thương

Phạm Thị Thương

Ủy viên

đồng chí H' Dzoelly Niê

H’ Dzoelly Niê

Ủy viên