Trang chủ Tags Tổ chức

Tổ chức

Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm cô Phạm Thị Dinh giữ chức vụ...

Sáng ngày 05 tháng 6 năm 2019, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk, trường THPT...

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng trường THPT Ngô Gia Tự

Danh sách các đồng chí trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ VII (2010-2013)

Danh sách các đồng chí trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ VII (2010-2013) Nguyễn Tiến Dũng Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Lan Anh Phó Chủ tịch Công ...

Danh sách các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2010-2011

Danh sách các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2010-2011

Danh sách cán bộ công chức tổ Văn phòng

Danh sách cán bộ công chức tổ Văn phòng

Ban giám hiệu

Ban Giám hiệu trường THPT Ngô Gia Tự Thầy Bùi Văn Chương - Hiệu trưởng nhà trường Cô Phạm Thị Dinh - Phó Hiệu trưởng Thầy Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Thầy Nguyễn Thanh Dũng - Phó Hiệu trưởng

Danh sách các đồng chí trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ VI (2007-2010)

Danh sách các đồng chí trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ VI (2007-2010) Hồ Sĩ Tuệ Chủ tịch Công đoàn Hoàng Trọng Lập Ủy viên Nguyễn Văn...

Danh sách các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2009-2010

Danh sách các đồng chí trong Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2009-2010