Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ II năm học...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ II năm học 2011-2012

26
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012

(Giáo viên có mặt tại trường buổi sáng lúc 7h00, buổi chiều lúc 13h30)

DS GV coi ktra Khối 12, tuần 35

TT Giáo viên Sáng thứ 5 26/04/2012 Chiều thứ 5 26/04/2012 Sáng thứ 6 27/04/2012 Chiều thứ 6 27/04/2012 Tổng cộng
1 Trần Thanh Minh
2 Nguyễn Tiến Dũng
3 Nguyễn Thanh Du
4 Nguyễn Thị Hát

X
3
5 Hoàng Trọng Lập

X
3
6 Nguyễn Văn Dục

X
3
7 Mai Bá Văn

X
3
8 Nguyễn Thị Yến X


3
9 Lê Thị Kim Uyên

X
3
10 Vi Văn Tải
X

3
11 Nguyễn Thanh Dũng

X
3
12 Văn Thị Dạ Châu X


3
13 Phan Thị Thu Hiền

X
3
14 Nguyễn Đình Kiều

X
3
15 Hồ Tất Thành
X

3
16 Lê Huy Hùng X


3
17 Nguyễn Đình Kinh

X
3
18 Nguyễn Đức Khanh
X

3
19 Trần Quốc Hùng X


3
20 Nguyễn Viết Chính
X

3
21 Nguyễn Thế Hoàn X


3
22 Trần Ngọc Dũng

X X 3
23 Nguyễn Thanh Phong

X X 3
24 Hoàng Văn Sâm X


3
25 Nguyễn Khoa Pháp

X X 3
26 Trần Thị Thu Phương

X X 3
27 Nguyễn Thị Anh Đào

X X 3
28 Đoàn Bình Minh
X

3
29 Võ Minh Ngoan

X X 3
30 Lê Thị Thu Thảo X
X
3
31 Phạm Quang Cảnh

X X 3
32 Tô Văn Vượng
X
X 3
33 Phan Xuân Thắng X


3
34 Nguyễn Thị Hạnh X


3
35 Nguyễn Thanh Hải X


3
36 Lê Quyết Thắng X


3
37 Nguyễn Thị Lối X


3
38 Phạm Vĩnh Tạo X


3
39 Huỳnh Bảo Luân
X

3
40 Vũ Thị Bích Liên X


3
41 Bùi Thị Kim Nhung


X 3
42 Đào Xuân Dũng


X 3
43 Nguyễn Minh Châu


X 3
44 Hoàng Thị Kim Oanh


X 3
45 Đỗ Thị Hạnh
X

3
46 Nguyễn Hà Hương Ngọc X


3
47 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương


X 3
48 Nguyễn Thị ánh Ngọc X X

3
49 Nguyễn Thị Lan Anh X


3
50 Phạm Thị Hiếu X


3
51 Phạm Thị Thương X


3
52 Nguyễn Thị Tăng X


3
53 Bùi Thị Hồng Hạnh
X

3
54 Lê Thị Kim Ánh X


3
55 Nguyễn Thị Hà
X

3
56 Nguyễn Thị Phương X


3
57 Phan Thị Liên
X

3
58 Đinh Thị Hằng X


3
59 Hồ Sỹ Tuệ
X

3
60 Nguyễn Hữu Quế
X
X 4
61 Lý Thanh Tình
X

4
62 Tạ Thị Toàn X


3
63 Ngọ Thị Hiền
X

4
64 Nguyễn Thị Thúy X


4
65 Niê Cường
X

3
66 Trương Thị Mỹ Châu
X

4
67 Nguyễn Thị Duyên
X

4
68 Đoàn Thị Tuyết
X

4
69 Huỳnh Võ Thị Anh
X

3
70 Nguyễn Thị Thủy
X
X 3
71 Lê Văn Trung

X X 4
72 Đào Công Vinh

X X 3
73 Hoàng Thị Thu4
74 Nguyễn Ngọc Quý

X X 3
75 Hồ Thị Hiệp

X X 4
76 Nguyễn Thị Xuân Phượng

X X 4
77 Mai Thanh Thắng

X X 4
78 H’ Pri Niê
X

4
79 Trình Thị Ngọc Thảo

X X 4
80 Bùi Thị Liên
X
X 4
81 Mai Thị Như ý
X
X 4
82 Nguyễn Thị ái X

X 4
83 Phạm Văn Thắng
X
X 4
84 Đào Thị Thanh Hà X

X 4
85 Đàm Bình Trọng
X
X 4
86 Phan Xuân Thành X
X
4
87 Nguyễn Thị Châu Thành
X X
4
88 Lê Văn Sơn X
X
4
89 Phạm Quốc Mạnh
X X
4
90 Mai Ngọc Thảo

X X 4
91 Nguyễn Đình Như4
TỔNG CỘNG 29 29 29 29

DS GV coi ktra Khối 10, Khối 11, tuần 36

TT Giáo viên S th.5

03/05

C th.5

03/05

S th.6

04/05

C th.6

04/05

S th.7

05/05

C th.7

05/05

Tổng cộng
1 Trần Thanh Minh


2 Nguyễn Tiến Dũng


3 Nguyễn Thanh Du


4 Nguyễn Thị HátX X 3
5 Hoàng Trọng LậpX X 3
6 Nguyễn Văn DụcX X 3
7 Mai Bá Văn


X
X 3
8 Nguyễn Thị Yến

X

X 3
9 Lê Thị Kim Uyên


X X
3
10 Vi Văn Tải

X
X
3
11 Nguyễn Thanh DũngX X 3
12 Văn Thị Dạ Châu

X
X
3
13 Phan Thị Thu Hiền


X X
3
14 Nguyễn Đình KiềuX X 3
15 Hồ Tất Thành


X X
3
16 Lê Huy Hùng

X

X 3
17 Nguyễn Đình Kinh

X X

3
18 Nguyễn Đức Khanh

X X

3
19 Trần Quốc Hùng


X
X 3
20 Nguyễn Viết Chính

X X

3
21 Nguyễn Thế Hoàn

X X

3
22 Trần Ngọc Dũng


X

3
23 Nguyễn Thanh Phong


X

3
24 Hoàng Văn Sâm

X X

3
25 Nguyễn Khoa Pháp

X


3
26 Trần Thị Thu Phương


X

3
27 Nguyễn Thị Anh Đào

X


3
28 Đoàn Bình Minh

X X

3
29 Võ Minh Ngoan

X


3
30 Lê Thị Thu Thảo


X

3
31 Phạm Quang Cảnh

X


3
32 Tô Văn Vượng


X

3
33 Phan Xuân Thắng XX 3
34 Nguyễn Thị Hạnh X

X

3
35 Nguyễn Thanh Hải
X


X 3
36 Lê Quyết Thắng
X


X 3
37 Nguyễn Thị Lối XX 3
38 Phạm Vĩnh Tạo
X


X 3
39 Huỳnh Bảo Luân X X3
40 Vũ Thị Bích Liên X

X

3
41 Bùi Thị Kim Nhung
X X


3
42 Đào Xuân Dũng X

X

3
43 Nguyễn Minh Châu
X
X

3
44 Hoàng Thị Kim Oanh X

X

3
45 Đỗ Thị Hạnh X
X


3
46 Nguyễn Hà Hương Ngọc X
X


3
47 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương
X
X

3
48 Nguyễn Thị ánh Ngọc
X 3
49 Nguyễn Thị Lan Anh X


X
3
50 Phạm Thị Hiếu
X


X 3
51 Phạm Thị Thương
X

X
3
52 Nguyễn Thị Tăng
X


X 3
53 Bùi Thị Hồng Hạnh
X

X
3
54 Lê Thị Kim Ánh X

X

3
55 Nguyễn Thị Hà X


X
3
56 Nguyễn Thị Phương
X

X
3
57 Phan Thị Liên X X3
58 Đinh Thị Hằng X X3
59 Hồ Sỹ Tuệ X


X
3
60 Nguyễn Hữu Quế
X
X

4
61 Lý Thanh Tình X X

X
4
62 Tạ Thị Toàn X

X

3
63 Ngọ Thị Hiền X X

X
4
64 Nguyễn Thị Thúy X X
X

4
65 Niê Cường
X

X
3
66 Trương Thị Mỹ Châu X X
X

4
67 Nguyễn Thị Duyên X X X


4
68 Đoàn Thị Tuyết X
X X

4
69 Huỳnh Võ Thị Anh
X X


3
70 Nguyễn Thị Thủy

X


3
71 Lê Văn Trung

X

X 4
72 Đào Công VinhX
3
73 Hoàng Thị Thu X X X

X 4
74 Nguyễn Ngọc Quý
X 3
75 Hồ Thị Hiệp
X

X
4
76 Nguyễn Thị Xuân Phượng

X

X 4
77 Mai Thanh Thắng

X

X 4
78 H’ Pri Niê
X X
X
4
79 Trình Thị Ngọc Thảo X


X
4
80 Bùi Thị LiênX X 4
81 Mai Thị Như ýX X 4
82 Nguyễn Thị áiX X 4
83 Phạm Văn Thắng X
X


4
84 Đào Thị Thanh Hà
X X


4
85 Đàm Bình Trọng X


X
4
86 Phan Xuân Thành
X

X
4
87 Nguyễn Thị Châu Thành X


X
4
88 Lê Văn Sơn
X


X 4
89 Phạm Quốc Mạnh XX 4
90 Mai Ngọc Thảo
X


X 4
91 Nguyễn Đình Như X
X X
X 4
TỔNG CỘNG 29 29 29 29 29 29

Sơ đồ phòng thi

Ea kar, ngày 20 tháng 04 năm 2012
K.T HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
NGUYỄN TIẾN DŨNG