Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ II năm học...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra học kỳ II năm học 2011-2012

105
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011-2012

(Giáo viên có mặt tại trường buổi sáng lúc 7h00, buổi chiều lúc 13h30)

DS GV coi ktra Khối 12, tuần 35

TTGiáo viênSáng thứ 5 26/04/2012Chiều thứ 5 26/04/2012Sáng thứ 6 27/04/2012Chiều thứ 6 27/04/2012Tổng cộng
1Trần Thanh Minh
2Nguyễn Tiến Dũng
3Nguyễn Thanh Du
4Nguyễn Thị Hát

X
3
5Hoàng Trọng Lập

X
3
6Nguyễn Văn Dục

X
3
7Mai Bá Văn

X
3
8Nguyễn Thị YếnX


3
9Lê Thị Kim Uyên

X
3
10Vi Văn Tải
X

3
11Nguyễn Thanh Dũng

X
3
12Văn Thị Dạ ChâuX


3
13Phan Thị Thu Hiền

X
3
14Nguyễn Đình Kiều

X
3
15Hồ Tất Thành
X

3
16Lê Huy HùngX


3
17Nguyễn Đình Kinh

X
3
18Nguyễn Đức Khanh
X

3
19Trần Quốc HùngX


3
20Nguyễn Viết Chính
X

3
21Nguyễn Thế HoànX


3
22Trần Ngọc Dũng

XX3
23Nguyễn Thanh Phong

XX3
24Hoàng Văn SâmX


3
25Nguyễn Khoa Pháp

XX3
26Trần Thị Thu Phương

XX3
27Nguyễn Thị Anh Đào

XX3
28Đoàn Bình Minh
X

3
29Võ Minh Ngoan

XX3
30Lê Thị Thu ThảoX
X
3
31Phạm Quang Cảnh

XX3
32Tô Văn Vượng
X
X3
33Phan Xuân ThắngX


3
34Nguyễn Thị HạnhX


3
35Nguyễn Thanh HảiX


3
36Lê Quyết ThắngX


3
37Nguyễn Thị LốiX


3
38Phạm Vĩnh TạoX


3
39Huỳnh Bảo Luân
X

3
40Vũ Thị Bích LiênX


3
41Bùi Thị Kim Nhung


X3
42Đào Xuân Dũng


X3
43Nguyễn Minh Châu


X3
44Hoàng Thị Kim Oanh


X3
45Đỗ Thị Hạnh
X

3
46Nguyễn Hà Hương NgọcX


3
47Trần Lệ Nguyễn Lam Phương


X3
48Nguyễn Thị ánh NgọcXX

3
49Nguyễn Thị Lan AnhX


3
50Phạm Thị HiếuX


3
51Phạm Thị ThươngX


3
52Nguyễn Thị TăngX


3
53Bùi Thị Hồng Hạnh
X

3
54Lê Thị Kim ÁnhX


3
55Nguyễn Thị Hà
X

3
56Nguyễn Thị PhươngX


3
57Phan Thị Liên
X

3
58Đinh Thị HằngX


3
59Hồ Sỹ Tuệ
X

3
60Nguyễn Hữu Quế
X
X4
61Lý Thanh Tình
X

4
62Tạ Thị ToànX


3
63Ngọ Thị Hiền
X

4
64Nguyễn Thị ThúyX


4
65Niê Cường
X

3
66Trương Thị Mỹ Châu
X

4
67Nguyễn Thị Duyên
X

4
68Đoàn Thị Tuyết
X

4
69Huỳnh Võ Thị Anh
X

3
70Nguyễn Thị Thủy
X
X3
71Lê Văn Trung

XX4
72Đào Công Vinh

XX3
73Hoàng Thị Thu4
74Nguyễn Ngọc Quý

XX3
75Hồ Thị Hiệp

XX4
76Nguyễn Thị Xuân Phượng

XX4
77Mai Thanh Thắng

XX4
78H’ Pri Niê
X

4
79Trình Thị Ngọc Thảo

XX4
80Bùi Thị Liên
X
X4
81Mai Thị Như ý
X
X4
82Nguyễn Thị áiX

X4
83Phạm Văn Thắng
X
X4
84Đào Thị Thanh HàX

X4
85Đàm Bình Trọng
X
X4
86Phan Xuân ThànhX
X
4
87Nguyễn Thị Châu Thành
XX
4
88Lê Văn SơnX
X
4
89Phạm Quốc Mạnh
XX
4
90Mai Ngọc Thảo

XX4
91Nguyễn Đình Như4
TỔNG CỘNG29292929

DS GV coi ktra Khối 10, Khối 11, tuần 36

TTGiáo viênS th.5

03/05

C th.5

03/05

S th.6

04/05

C th.6

04/05

S th.7

05/05

C th.7

05/05

Tổng cộng
1Trần Thanh Minh


2Nguyễn Tiến Dũng


3Nguyễn Thanh Du


4Nguyễn Thị HátXX3
5Hoàng Trọng LậpXX3
6Nguyễn Văn DụcXX3
7Mai Bá Văn


X
X3
8Nguyễn Thị Yến

X

X3
9Lê Thị Kim Uyên


XX
3
10Vi Văn Tải

X
X
3
11Nguyễn Thanh DũngXX3
12Văn Thị Dạ Châu

X
X
3
13Phan Thị Thu Hiền


XX
3
14Nguyễn Đình KiềuXX3
15Hồ Tất Thành


XX
3
16Lê Huy Hùng

X

X3
17Nguyễn Đình Kinh

XX

3
18Nguyễn Đức Khanh

XX

3
19Trần Quốc Hùng


X
X3
20Nguyễn Viết Chính

XX

3
21Nguyễn Thế Hoàn

XX

3
22Trần Ngọc Dũng


X

3
23Nguyễn Thanh Phong


X

3
24Hoàng Văn Sâm

XX

3
25Nguyễn Khoa Pháp

X


3
26Trần Thị Thu Phương


X

3
27Nguyễn Thị Anh Đào

X


3
28Đoàn Bình Minh

XX

3
29Võ Minh Ngoan

X


3
30Lê Thị Thu Thảo


X

3
31Phạm Quang Cảnh

X


3
32Tô Văn Vượng


X

3
33Phan Xuân ThắngXX3
34Nguyễn Thị HạnhX

X

3
35Nguyễn Thanh Hải
X


X3
36Lê Quyết Thắng
X


X3
37Nguyễn Thị LốiXX3
38Phạm Vĩnh Tạo
X


X3
39Huỳnh Bảo LuânXX3
40Vũ Thị Bích LiênX

X

3
41Bùi Thị Kim Nhung
XX


3
42Đào Xuân DũngX

X

3
43Nguyễn Minh Châu
X
X

3
44Hoàng Thị Kim OanhX

X

3
45Đỗ Thị HạnhX
X


3
46Nguyễn Hà Hương NgọcX
X


3
47Trần Lệ Nguyễn Lam Phương
X
X

3
48Nguyễn Thị ánh Ngọc
X3
49Nguyễn Thị Lan AnhX


X
3
50Phạm Thị Hiếu
X


X3
51Phạm Thị Thương
X

X
3
52Nguyễn Thị Tăng
X


X3
53Bùi Thị Hồng Hạnh
X

X
3
54Lê Thị Kim ÁnhX

X

3
55Nguyễn Thị HàX


X
3
56Nguyễn Thị Phương
X

X
3
57Phan Thị LiênXX3
58Đinh Thị HằngXX3
59Hồ Sỹ TuệX


X
3
60Nguyễn Hữu Quế
X
X

4
61Lý Thanh TìnhXX

X
4
62Tạ Thị ToànX

X

3
63Ngọ Thị HiềnXX

X
4
64Nguyễn Thị ThúyXX
X

4
65Niê Cường
X

X
3
66Trương Thị Mỹ ChâuXX
X

4
67Nguyễn Thị DuyênXXX


4
68Đoàn Thị TuyếtX
XX

4
69Huỳnh Võ Thị Anh
XX


3
70Nguyễn Thị Thủy

X


3
71Lê Văn Trung

X

X4
72Đào Công VinhX
3
73Hoàng Thị ThuXXX

X4
74Nguyễn Ngọc Quý
X3
75Hồ Thị Hiệp
X

X
4
76Nguyễn Thị Xuân Phượng

X

X4
77Mai Thanh Thắng

X

X4
78H’ Pri Niê
XX
X
4
79Trình Thị Ngọc ThảoX


X
4
80Bùi Thị LiênXX4
81Mai Thị Như ýXX4
82Nguyễn Thị áiXX4
83Phạm Văn ThắngX
X


4
84Đào Thị Thanh Hà
XX


4
85Đàm Bình TrọngX


X
4
86Phan Xuân Thành
X

X
4
87Nguyễn Thị Châu ThànhX


X
4
88Lê Văn Sơn
X


X4
89Phạm Quốc MạnhXX4
90Mai Ngọc Thảo
X


X4
91Nguyễn Đình NhưX
XX
X4
TỔNG CỘNG292929292929

Sơ đồ phòng thi

Ea kar, ngày 20 tháng 04 năm 2012
K.T HIỆU TRƯỞNG
P. HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
NGUYỄN TIẾN DŨNG