Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra sáng ngày 02/03/2012

Danh sách giáo viên coi kiểm tra sáng ngày 02/03/2012

31

Danh sách giáo viên coi kiểm tra

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA MÔN VẬT LÝ 11
6h45′ thứ 6 ngày 02/03/2012

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ Ghi chú
1 Nguyễn Tiến Dũng P. Hiệu trưởng Chủ tịch
2 Nguyễn Thị Toán P. Hiệu trưởng P.Chủ tịch
3 Nguyễn Thanh Du TKHĐ Thư ký
4 Hoàng Trọng Lập
X
5 Mai Bá Văn
X
6 Nguyễn Thị Yến
X
7 Lê Thị Kim Uyên
X
8 Nguyễn Đình Kiều
X
9 Lê Huy Hùng
X
10 Nguyễn Đức Khanh Phòng tin X
11 Nguyễn Viết Chính Tổ trưởng X
12 Nguyễn Thế Hoàn
X
13 Trần Ngọc Dũng
X
14 Hoàng Văn Sâm
X
15 Nguyễn Khoa Pháp
X
16 Trần Thị Thu Phương
X
17 Đoàn Bình Minh
X
18 Võ Minh Ngoan
X
19 Phạm Quang Cảnh
X
20 Tô Văn Vượng
X
21 Phan Xuân Thắng Tổ trưởng X
22 Nguyễn Thanh Hải
X
23 Lê Quyết Thắng
X
24 Nguyễn Thị Lối
X
25 Phạm Vĩnh Tạo
X
26 Huỳnh Bảo Luân P.BT ĐTN X
27 Phạm Thị Hiếu
X
28 Niê Cường
X
29 Huỳnh Võ Thị Anh
X
30 Đào Công Vinh Tổ trưởng X
31 Nguyễn Ngọc Quý
X
32 Bùi Thị Liên
X
33 Phan Xuân Thành
X
TỔNG CỘNG 30

Đề nghị giáo viên có mặt tại trường lúc 6h45 thứ 6 ngày 02/03/2012

 

Ea kar, ngày 26 tháng 02 năm 2012

K.T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng

 

Sơ đồ phòng thi