Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra sáng ngày 22/03/2012

Danh sách giáo viên coi kiểm tra sáng ngày 22/03/2012

76

Danh sách giáo viên coi kiểm tra

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA MÔN HÌNH HỌC 12
6h45′ thứ 5 ngày 22/03/2012


TTGiáo viênChức vụNhiệm vụ
1Trần Thanh MinhHiệu trưởngChủ tịch
2Nguyễn Tiến DũngP.Hiệu trưởngP. Chủ tịch
3Nguyễn Thanh DuTKHĐThư ký
4Nguyễn Văn Dục
Giám thị
5Mai Bá Văn
Giám thị
6Nguyễn Thị Yến
Giám thị
7Nguyễn Thanh DũngBT Đoàn trườngGiám thị
8Trần Quốc Hùng
Giám thị
9Nguyễn Thế Hoàn
Giám thị
10Trần Ngọc Dũng
Giám thị
11Hoàng Văn Sâm
Giám thị
12Nguyễn Khoa Pháp
Giám thị
13Nguyễn Thị Anh Đào
Giám thị
14Phan Xuân ThắngTổ trưởngGiám thị
15Nguyễn Thị Hạnh
Giám thị
16Nguyễn Thanh Hải
Giám thị
17Lê Quyết Thắng
Giám thị
18Phạm Vĩnh Tạo
Giám thị
19Vũ Thị Bích Liên
Giám thị
20Đào Xuân Dũng
Giám thị
21Đỗ Thị Hạnh
Giám thị
22Phạm Thị Hiếu
Giám thị
23Phạm Thị Thương
Giám thị
24Nguyễn Thị Phương
Giám thị
25Đinh Thị Hằng
Giám thị
26Nguyễn Thị Thúy
Giám thị
27Niê Cường
Giám thị
28Nguyễn Thị DuyênTổ trưởngGiám thị
29Huỳnh Võ Thị Anh
Giám thị
30Đào Công VinhTổ trưởngGiám thị
31Trình Thị Ngọc Thảo
Giám thị
32Phạm Văn ThắngTổ trưởngGiám thị
33Đào Thị Thanh Hà
Giám thị
34Phan Xuân Thành
Giám thị
35Nguyễn Thị Châu Thành
Giám thị
36Phạm Quốc Mạnh
Giám thị
37Nguyễn Đình Như
Giám thị
TỔNG CỘNG37

Đề nghị giáo viên có mặt tại trường lúc 6h45 thứ 5 ngày 22/03/2012.

Ea kar, ngày 17 tháng 03 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Trần Thanh Minh

Sơ đồ phòng thi