Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 12 học kỳ I...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 12 học kỳ I năm học 2012-2013

42

DSGV coi kiểm tra

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÀM GIÁM THỊ COI KIỂM TRA

TUẦN 12 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

TT Họ và tên Nhiệm vụ Sáng thứ 4
tiết 5 (lớp 11)
Chiều thứ 4
tiết 4,5 (lớp 10)
Sáng thứ 5
tiết 1,2 (lớp 12)
Sáng thứ 7
tiết 5 (lớp 12)
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P.Chủ tịch
3 Nguyễn Thanh Du Thư ký
4 Nguyễn Thị Hát X
5 Hoàng Trọng Lập X X
6 Nguyễn Văn Dục X X
7 Mai Bá Văn X X
8 Nguyễn Thị Yến X X
9 Lê Thị Kim Uyên X
10 Vi Văn Tải X X
11 Nguyễn Thanh Dũng X
12 Phan Thị Thu Hiền X
13 Nguyễn Đình Kiều X X
14 Hồ Tất Thành X X
15 Lê Huy Hùng X
16 Võ Thị Phương Lan X
17 Nguyễn Đình Kinh X
18 Nguyễn Đức Khanh X X
19 Trần Quốc Hùng X X
20 Nguyễn Viết Chính X X
21 Nguyễn Thế Hoàn X X
22 Trần Ngọc Dũng X
23 Nguyễn Thanh Phong X X
24 Hoàng Văn Sâm X X
25 Nguyễn Khoa Pháp X X
26 Nguyễn Thị Anh Đào X X
27 Đoàn Bình Minh X X
28 Võ Minh Ngoan X
29 Lê Thị Thu Thảo X X
30 Phan Xuân Thắng X X
31 Lương Xuân Thiện X X
32 Nguyễn Thị Hạnh X
33 Nguyễn Thanh Hải X X
34 Lê Quyết Thắng X
35 Nguyễn Thị Lối X X X
36 Phạm Vĩnh Tạo X X
37 Huỳnh Bảo Luân X X
38 Vũ Thị Bích Liên X X
39 Bùi Thị Kim Nhung X X
40 Đào Xuân Dũng X
41 Nguyễn Minh Châu X X
42 H’ Dzoelly Niê X
43 Hoàng Thị Kim Oanh X X
44 Đỗ Thị Hạnh X X
45 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương X
46 Nguyễn Thị Ánh Ngọc X
47 Nguyễn Thị Lan Anh X X X
48 Phạm Thị Hiếu X X
49 Phạm Thị Thương X
50 Nguyễn Thị Tăng X X
51 Nguyễn Thị Phương X X
52 Phan Thị Liên X
53 Đinh Thị Hằng X X
54 Hồ Sỹ Tuệ X
55 Tạ Thị Toàn X X
56 Ngọ Thị Hiền X
57 Nguyễn Thị Thúy X
58 Trương Thị Mỹ Châu X X
59 Nguyễn Thị Duyên X X
60 Đoàn Thị Tuyết X
61 Huỳnh Võ Thị Anh X
62 Nguyễn Thị Thủy X X
63 Lê Văn Trung X
64 Đào Công Vinh X X
65 Hoàng Thị Thu X X
66 Nguyễn Ngọc Quý X X
67 Mai Thanh Thắng X X
68 Trình Thị Ngọc Thảo X
69 Mai Thị Như ý X
70 Phạm Văn Thắng X
71 Đào Thị Thanh Hà X
72 Đàm Bình Trọng X
73 Phan Xuân Thành X
74 Nguyễn Thị Châu Thành X
75 Phạm Quốc Mạnh X
76 Mai Ngọc Thảo X
Tổng cộng 29 29 29 29

Ea kar, ngày 05 tháng 11 năm 2012

KT. Hiệu trưởng

P. Hiệu trưởng

(đã ký)

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Sơ đồ phòng kiểm tra