Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 học kỳ I...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 13 học kỳ I năm học 2012-2013

45

DSGV coi kiểm tra

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ ĐƯỢC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ LÀM GIÁM THỊ COI KIỂM TRA

TUẦN 13 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

TT Họ và tên giáo viên Nhiệm vụ Sáng thứ 3 (khối 12)
tiết 1,2 (toán, lý)
Chiều thứ 5 (khối 10)
tiết 1, 2 (toán, hóa)
Sáng thứ 6 (khối 11)
Tiết 1,2 (lý, Anh văn)
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch
2 Nguyễn Tiến Dũng P.Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Toán P.Chủ tịch
4 Phạm Thị Dinh P.Chủ tịch
5 Nguyễn Thanh Du Thư ký
6 Nguyễn Văn Dục X X
7 Mai Bá Văn X X
8 Nguyễn Thị Yến X X
9 Lê Thị Kim Uyên X
10 Vi Văn Tải X
11 Nguyễn Thanh Dũng X
12 Phan Thị Thu Hiền X
13 Nguyễn Đình Kiều X X
14 Hồ Tất Thành X X
15 Võ Thị Phương Lan X
16 Nguyễn Đình Kinh X
17 Trần Quốc Hùng X
18 Nguyễn Viết Chính X
19 Nguyễn Thanh Phong X
20 Nguyễn Khoa Pháp X
21 Nguyễn Thị Anh Đào X X
22 Đoàn Bình Minh X
23 Phạm Quang Cảnh X X
24 Lương Xuân Thiện X
25 Nguyễn Thị Hạnh X X
26 Nguyễn Thanh Hải X
27 Lê Quyết Thắng X
28 Nguyễn Thị Lối X
29 Phạm Vĩnh Tạo X X
30 Huỳnh Bảo Luân X X
31 Vũ Thị Bích Liên X
32 Bùi Thị Kim Nhung
33 Đào Xuân Dũng X X
34 Nguyễn Minh Châu X
35 H’ Dzoelly Niê X
36 Hoàng Thị Kim Oanh X
37 Nguyễn Thị Ánh Ngọc X
38 Nguyễn Thị Lan Anh X
39 Nguyễn Thanh Du
40 Phạm Thị Hiếu X X
41 Phạm Thị Thương
42 Nguyễn Thị Tăng X X
43 Bùi Thị Hồng Hạnh X
44 Nguyễn Thị Hà X
45 Phan Thị Liên X
46 Hồ Sỹ Tuệ X X
47 Nguyễn Hữu Quế X X
48 Lý Thanh Tình X
49 Niê Cường X X
50 Trương Thị Mỹ Châu X
51 Nguyễn Thị Duyên X
52 Đoàn Thị Tuyết X
53 Nguyễn Thị Thủy X
54 Phạm Thị Dinh
55 Lê Văn Trung X X
56 Đào Công Vinh
57 Hoàng Thị Thu X X
58 Nguyễn Ngọc Quý X
59 H’ Pri Niê X
60 Trình Thị Ngọc Thảo X X
61 Mai Thị Như ý X X
62 Phạm Văn Thắng
63 Đào Thị Thanh Hà X X
64 Đàm Bình Trọng X X
65 Phan Xuân Thành X
66 Nguyễn Thị Châu Thành X
67 Lê Văn Sơn X X
68 Mai Ngọc Thảo X X
69 Nguyễn Đình Như X X
Tổng cộng 28 27 28

Ea Kar, ngày 11 tháng 11 năm 2012

Hiệu trưởng

(đã ký)

TRẦN THANH MINH

Sơ đồ phòng kiểm tra