Trang chủ Kế hoạch công tác Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 14 học kỳ I...

Danh sách giáo viên coi kiểm tra tuần 14 học kỳ I năm học 2012-2013

78

DSGV coi kiểm tra

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA

TUẦN 14 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

Lưu ý: Buổi sáng giám thị có mặt lúc 6h45′, buổi chiều lúc 12h45′

TT Giáo viên Nhiệm vụ Sáng thứ 5
tiết 1 AV12
Chiều thứ 6
tiết 1 (AV 10)
Sáng thứ 7
tiết 1,2 (toán, hóa 11)
1 Nguyễn Tiến Dũng P. Chủ tịch
2 Phạm Thị Dinh P. Chủ tịch
3 Nguyễn Thị Toán P. Chủ tịch
4 Nguyễn Thanh Du Thư ký
5 Nguyễn Thị Hát X
6 Nguyễn Văn Dục X X
7 Mai Bá Văn X
8 Nguyễn Thị Yến X
9 Lê Thị Kim Uyên X
10 Vi Văn Tải X
11 Nguyễn Thanh Dũng X
12 Văn Thị Dạ Châu X X
13 Phan Thị Thu Hiền X
14 Nguyễn Đình Kiều X
15 Hồ Tất Thành X
16 Lê Huy Hùng X
17 Võ Thị Phương Lan X
18 Nguyễn Đình Kinh X
19 Nguyễn Đức Khanh X X
20 Trần Quốc Hùng X X
21 Nguyễn Viết Chính X
22 Nguyễn Thế Hoàn X X
23 Trần Ngọc Dũng X
24 Nguyễn Thanh Phong X
25 Hoàng Văn Sâm X X
26 Nguyễn Khoa Pháp X
27 Nguyễn Thị Anh Đào X X
28 Đoàn Bình Minh X
29 Lê Thị Thu Thảo X
30 Phạm Quang Cảnh X
31 Phan Xuân Thắng X
32 Lương Xuân Thiện X
33 Nguyễn Thị Hạnh X
34 Phạm Vĩnh Tạo X
35 Bùi Thị Kim Nhung X X
36 Nguyễn Minh Châu X
37 H’ Dzoelly Niê X
38 Nguyễn Thị Ánh Ngọc X
39 Phạm Thị Thương X
40 Nguyễn Thị Tăng X
41 Nguyễn Thị Hà X
42 Nguyễn Thị Phương X X
43 Đinh Thị Hằng X
44 Tạ Thị Toàn X
45 Ngọ Thị Hiền X
46 Niê Cường X
47 Trương Thị Mỹ Châu X
48 Nguyễn Thị Duyên X
49 Đoàn Thị Tuyết X
50 Huỳnh Võ Thị Anh X
51 Nguyễn Thị Thủy X
52 Lê Văn Trung X X X
53 Đào Công Vinh X X X
54 Hoàng Thị Thu X X
55 Nguyễn Ngọc Quý X
56 Mai Thanh Thắng X X X
57 H’ Pri Niê X X
58 Trình Thị Ngọc Thảo X
59 Mai Thị Như ý X
60 Phạm Văn Thắng X X
61 Đào Thị Thanh Hà X
62 Đàm Bình Trọng X X
63 Phan Xuân Thành X
64 Nguyễn Thị Châu Thành X
65 Mai Ngọc Thảo X
66 Nguyễn Đình Như X X
Tổng cộng 27 27 28

Ea Kar, ngày 19 tháng 11 năm 2012

Hiệu trưởng

(đã ký)

TRẦN THANH MINH

Sơ đồ phòng kiểm tra