Trang chủ Kiểm tra tập trung Danh sách giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra giữa học...

Danh sách giáo viên làm nhiệm vụ coi kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022

2445

DSGV coi kiểm tra
[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DSGV-COI-KIEM-TRA-GIUA-HK1.xlsx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Lịch kiểm tra

Sơ đồ phòng