Trang chủ Tags Bồi dưỡng thường xuyên

Tag: Bồi dưỡng thường xuyên

Danh sách tài khoản giáo viên tham dự tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên...

Danh sách tài khoản: Tải về DS-TAI-KHOAN-THPT-NGO-GIA-TU.zip Địa chỉ đăng nhập: https://taphuan.csdl.edu.vn/ Thời giạn hoàn thành tập huấn: trước 20/10/2020.Các bước thực hiện:- Thầy...

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Câu hỏi bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán...

Câu hỏi bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên năm 2014 Lưu ý: Các học viên nộp bài thu hoạch về Ban Giám hiệu nhà trường nơi mình công tác trước ngày 18/8/2014 để các trường tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy ./.

Lịch tập huấn chuyên môn và bồi dưỡng chính trị hè năm 2014

Lịch tập huấn chuyên môn và bồi dưỡng chính trị hè năm 2014

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT

Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THPT, bao gồm: Thông tư 26/2012/TT-BGDĐT về BDTX; Thông tư 30/2011/TT-BGDĐT về BDTX GV THPT; Phụ lục Mẫu kế hoạch BDTX cá nhân

Kế hoạch học bồi dưỡng chính trị hè 2013

Kế hoạch học bồi dưỡng chính trị hè 2013