Trang chủ Tags Kiểm tra tập trung

Kiểm tra tập trung

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021

Học sinh xem điểm trên bảng tin của nhà trường hoặc tại địa chỉ: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/ Tải về mẫu danh sách PK2

Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2018...

 Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1JWA-W2CdcA6-bonzWk82KfwouINnS7zR?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 11: Sử, Địa,...

Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1ZdRM6YAW9_Uxd0EvTwW8zkpD5uX4kOT-?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 10: Sử, Địa,...

 Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1CetWVn1kHSssy_oV_a9Ibxu_w7bSxP5i?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 11: Lý, Hóa,...

 Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1Y6oC_tRhhrvr7uvaq-CN_avFXrcDskW3?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 10: Lý, Hóa,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1WPBQ1lV3imPmlaTGJPorq5f03Rohrckl?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 11: T. Anh,...

 Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1uQSFj0mg8RtgoesUg6n0D40iqdmZZi7g?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 10: T. Anh,...

Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1PRR71clEa_P4X1oIEgbxdFrGbVVexn_5?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 12: T. Anh,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1Z7cT_CtX8KGkzWINyA8UOc705Mk_0c0x?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 12: Sử, Địa,...

Các em xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1eag0R7eHexZ9XDeq4r4ZLwGpNn8EhCwe?usp=sharing