Trang chủ Tags Kiểm tra tập trung

Tag: Kiểm tra tập trung

Danh sách học sinh kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2023-2024

 Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ...

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021

Học sinh xem điểm trên bảng tin của nhà trường hoặc tại địa chỉ: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/ Tải về mẫu danh sách PK2

Kết quả phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2018...

 Xem chi tiết bài chấm và bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1JWA-W2CdcA6-bonzWk82KfwouINnS7zR?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 11: Sử, Địa,...

Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1ZdRM6YAW9_Uxd0EvTwW8zkpD5uX4kOT-?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 10: Sử, Địa,...

 Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1CetWVn1kHSssy_oV_a9Ibxu_w7bSxP5i?usp=sharing

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 11: Lý, Hóa,...

 Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1Y6oC_tRhhrvr7uvaq-CN_avFXrcDskW3?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 10: Lý, Hóa,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link: https://drive.google.com/drive/folders/1WPBQ1lV3imPmlaTGJPorq5f03Rohrckl?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 11: T. Anh,...

 Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1uQSFj0mg8RtgoesUg6n0D40iqdmZZi7g?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 10: T. Anh,...

Link lưu bài làm: https://drive.google.com/drive/folders/1PRR71clEa_P4X1oIEgbxdFrGbVVexn_5?usp=sharing 

Đáp án và bài làm Kiểm tra học kỳ 2 khối 12: T. Anh,...

Các em học sinh xem lại bài làm của mình ở link sau: https://drive.google.com/drive/folders/1Z7cT_CtX8KGkzWINyA8UOc705Mk_0c0x?usp=sharing