Trang chủ Đề thi - Đáp án Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 10 HK2...

Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 10 HK2 lần 3 (Lý, Hóa, Hình) – tuần 32, ngày 11/04/2019

891

Bài làm

Các em học sinh xem lại bài làm ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/13kksz1pUAw7wVVaG0hQ-pPqnz3BnMSUK?usp=sharing

Lưu ý: Các em học sinh có nhu cầu phúc khảo điểm bài thi, liên hệ thầy Nguyễn Đức Khanh để được xử lý.