Trang chủ Đề thi - Đáp án Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 11 HK2...

Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 11 HK2 lần 3 (Đại, Hình) – tuần 32, ngày 11/04/2019

619

Bài làm

Các em học sinh xem lại bài làm ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1W_MWI0IHW8q1eF55-7rl0RYq3kpNfeQR?usp=sharing

Lưu ý: Các em học sinh có nhu cầu phúc khảo điểm bài thi, liên hệ thầy Nguyễn Đức Khanh để được xử lý.