Trang chủ Đề thi - Đáp án Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 12 HK2...

Đáp án và bài làm Kiểm tra tập trung khối 12 HK2 lần 2 (Lý, Hóa, Hình) – tuần 29, ngày 22/03/2019

468

Bài làm

Các em học sinh xem lại bài làm ở link sau:

https://drive.google.com/drive/folders/1DkTkGz2g49OuIUnitCfMM1s8IQRlHpmf?usp=sharing