Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa...

Đề và đáp án Hóa học 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

1561

 Hóa 10

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/HOA10-ĐAP-AN-GK1-21-22-CT.pdf”]

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/16AW0Prz8vHGd2FsslQMqeNz6M2HK-X7D?usp=sharing

 Hóa 11

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/HOA-11-GK1-21-22-DAP-AN-CT.pdf”]

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/12jfHAQjUzj92KR7HK1cHMCw4OEqVt4_x?usp=sharing

 Hóa 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DAP-AN-HOA-12-KTRA-GIUA-HK1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Xem các mã đề: https://drive.google.com/drive/folders/1gCx9FlB01lIHgughzKUdxUktl2BexAPg?usp=sharing