Trang chủ Đề thi - Đáp án Đề và đáp án Ngữ văn 10, 11, 12 kiểm tra giữa...

Đề và đáp án Ngữ văn 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK1 2021-2022

1640

Văn 10

[pdfjs-viewer url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DEDAP-AN-VAN-10-GIUA-HK1.pdf”]

 Văn 11

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/DEDAP-AN-VAN-11-GIUA-HK1.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

 Văn 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/11/ĐỀ-ĐÁP-ÁN-KIỂM-TRA-GỮA-KÌ-1-MÔN-NGỮ-VĂN-KHỐI-12-NĂM-2021-2022.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]