Trang chủ HSG VIO Vật lý DSHS tham dự kỳ thi ViOlympic Vật lí trên internet cấp trường...

DSHS tham dự kỳ thi ViOlympic Vật lí trên internet cấp trường năm học 2016-2017 (ngày 15-02-2017)

142

 

Lưu ý:

  • Khối 12 thi vào buổi chiều từ 14h00, ngày 15-02-2017.
  • Khối 10, khối 11 thi vào buổi chiều từ 15h00, ngày 15-02-2017.
  • Học sinh tham dự kỳ thi mang bảng tên, có mặt tại phòng máy tính nhà trường trước giờ thi 15 phút.
  • Những học sinh không có tên trong danh sách nhưng đã qua vòng tự luyện cũng có thể đến để dự thi, nhà trường sẽ bổ sung danh sách thi.