Trang chủ Kiểm tra tập trung Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 1 năm...

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2022-2023

1435Tải về file này: (HD-phuc-khao-bai-ktra-cuoi-hk1-2022-2023.docx, 42KB)

Lưu ý: Học sinh xem điểm ở bảng tin hoặc tại trang tra điểm: http://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/