Trang chủ Kiểm tra tập trung Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm...

Hướng dẫn phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021

1267

Học sinh xem điểm trên bảng tin của nhà trường hoặc tại địa chỉ:

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/

Tải về mẫu danh sách PK2