Trang chủ Kiểm tra tập trung Hướng dẫn xem điểm và phúc khảo bài kiểm tra cuối học...

Hướng dẫn xem điểm và phúc khảo bài kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022

2174

Thông báo

THÔNG BÁO

Hiện đã có kết quả kiểm tra tập trung cuối học kỳ 1 năm học 2021-2022.

Các em xem điểm trên trang tra điểm của nhà trường tại địa chỉ: 

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/qldiem/

Trân trọng.