Trang chủ Cuộc thi của học sinh Kế hoạch, quyết định, danh sách thành lập đội tuyển HSG dự...

Kế hoạch, quyết định, danh sách thành lập đội tuyển HSG dự thi quốc gia năm 2019

645

Quyết định

Danh sách

Học sinh trường THPT Ngô Gia Tự thuộc danh sách đội tuyển thi chọn HSG quốc gia năm 2019

TT Môn Họ và tên Dân tộc Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Đơn vị Lớp Điểm
1 Địa lí Đỗ Cao Dương Kinh 07/01/2002 Đắk Lắk Nam THPT Ngô Gia Tự 11 13.50
2 Địa lí Trần Đình Lan Kinh 23/07/2002 Đắk Lắk Nam THPT Ngô Gia Tự 11 13.25

 

 

Toàn tỉnh