Trang chủ Kế hoạch công tác Kế hoạch thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp...

Kế hoạch thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020

1013Tải về file này: (KE-HOACH-THU-NHAN-HO-SO-THPT-QG-2020.pdf, 311KB)

Xem thêm bài viết Danh mục dữ liệu: Tỉnh, huyện, xã và trường THPT áp dụng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại link: 

https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/danh-muc-du-lieu-tinh-huyen-xa-va-truong-thpt-nam-2020.htm