Trang chủ Tags Thi tốt nghiệp THPT

Tag: Thi tốt nghiệp THPT

Kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Mẫu phiếu ĐKDTMẫu phiếu Xét Công nhận Tốt nghiệp  Quyết định 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã khu vực I, khu...

Kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Mẫu phiếu ĐKDTMẫu phiếu Xét Công nhận Tốt nghiệpQuyết định 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định xã khu vực I, khu...

Kế hoạch thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm...

Xem thêm bài viết Danh mục dữ liệu: Tỉnh, huyện, xã và trường THPT áp dụng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020...