Trang chủ Nổi bật Kết quả cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh...

Kết quả cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp Quốc gia năm 2018

1509

KẾT QUẢ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC 2018 CẤP QUỐC GIA

_______

DỰ ÁN: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN SINH HỌC TỪ RÁC HỮU CƠ BẰNG GIUN QUẾ VÀ MEN VI SINH Ở QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH

Lĩnh vực: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG

Học sinh tham gia:  Nguyễn Tấn Đạt lớp 12B8 và Trầm Duy Anh lớp 12B8.

Giáo viên hướng dẫn: Thầy Đào Xuân Dũng.

Kết quả: Dự án “Nghiên cứu sản xuất phân sinh học từ rác hữu cơ bằng giun quế và men vi sinh ở quy mô hộ gia đình”

Đạt giải Ba cấp Quốc gia năm 2018 (trước đó đã đạt giải Nhất cấp tỉnh).

Xin chúc mừng thành công của hai em Tấn Đạt, Duy Anh và thầy Đào Xuân Dũng. Cảm ơn thầy và trò đã đem vinh quang về cho tập thể nhà trường.

Dưới đây là một vài hình ảnh của cuộc thi: