Trang chủ Tags KHKT

KHKT

Kết quả cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học...

KẾT QUẢ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC 2018 CẤP QUỐC GIA _______ DỰ ÁN: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN SINH...

Quyết định và danh sách các dự án KHKT được tham dự vòng thi...

Quyết định và danh sách các dự án KHKT được tham dự vòng thi lĩnh vực năm học 2016-2017

Kế hoạch, thông báo số 1 về cuộc thi KHKT dành cho học sinh...

Kế hoạch, thông báo số 1 về cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học 2016-2017

Kế hoạch tập huấn quy trình thực hiện dự án khoa học kỹ thuật...

Kế hoạch tập huấn quy trình thực hiện dự án khoa học kỹ thuật năm học 2016-2017 (bổ sung)

Kế hoạch tập huấn quy trình thực hiện dự án khoa học kỹ thuật...

Kế hoạch tập huấn quy trình thực hiện dự án khoa học kỹ thuật năm học 2016-2017

Thông báo chuẩn bị cho Hội nghị tập huấn quy trình thực hiện dự...

Thông báo chuẩn bị cho Hội nghị tập huấn quy trình thực hiện dự án khoa học và tổ chức Cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2016-2017

Kế hoạch cuộc thi Khoa học kỹ thuật 2016-2017

Kế hoạch cuộc thi Khoa học kỹ thuật 2016-2017

Kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc...

Kế hoạch triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh THPT năm học 2015-2016