Trang chủ Tags Sáng tạo KHKT

Sáng tạo KHKT

Kết quả cuộc thi khoa học, kỹ thuật dành cho học sinh trung học...

KẾT QUẢ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC 2018 CẤP QUỐC GIA _______ DỰ ÁN: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT PHÂN SINH...

Quyết định và danh sách các dự án KHKT được tham dự vòng thi...

Quyết định và danh sách các dự án KHKT được tham dự vòng thi lĩnh vực năm học 2016-2017

Kế hoạch cuộc thi Khoa học kỹ thuật 2016-2017

Kế hoạch cuộc thi Khoa học kỹ thuật 2016-2017

Thông báo về công tác chuẩn bị cho Cuộc thi KHKT dành cho học...

Thông báo về công tác chuẩn bị cho Cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học tỉnh Đắk Lắk lần thứ II - năm học 2014-2015

Mẫu đăng ký dự thi KHKT năm học 2014-2015

Mẫu đăng ký dự thi KHKT năm học 2014-2015

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và cuộc thi KHKT dành cho học...

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và cuộc thi KHKT dành cho học sinh trung học năm 2014-2015

Kế hoạch triển khai cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho...

Kế hoạch triển khai cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THPT năm học 2013-2014

Kế hoạch cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn và Dạy học theo...

Kế hoạch cuộc thi "Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và Dạy học theo chủ đề tích hợp" năm học 2013-2014

Công văn 1468, 1469 Hướng dẫn cuộc thi sáng tạo KHKT và vận dụng...

Công văn 1468, 1469 Hướng dẫn cuộc thi sáng tạo KHKT và vận dụng kiến thức liên môn năm học 2012-2013