Trang chủ Tin nhà trường Kết quả thi lại năm học 2012-2013

Kết quả thi lại năm học 2012-2013

88Tải về file này: (KQ_THI_LAI_2012-2013.xls, 61KB)Tải về file này: (Tong-hop-ket-qua-thi-lai-nam-hoc-2012-2013.xls, 60KB)

Tải về Kết quả thi lại (Khóa thi ngày 20/7/2013): [Download not found]

Tải về Kết quả thi lại (có kết luận Lên lớp, Ở lại lớp):[Download not found]