Trang chủ Tin nhà trường Kết quả thi lại năm học 2012-2013

Kết quả thi lại năm học 2012-2013

64Tải về file này: (KQ_THI_LAI_2012-2013.xls, 15KB)Tải về file này: (Tong-hop-ket-qua-thi-lai-nam-hoc-2012-2013.xls, 15KB)

Tải về Kết quả thi lại (Khóa thi ngày 20/7/2013):

Tải về Kết quả thi lại (có kết luận Lên lớp, Ở lại lớp):