Trang chủ Tags Kết quả thi lại

Kết quả thi lại

Kết quả kiểm tra lại năm học 2021-2022

Lưu ý: Những học sinh Ở lại lớp, 8h00 ngày 08/8/2022 đến trường gặp cô Hiệu trưởng để nhận giấy giới thiệu vào lớp mới. 

Kết quả thi lại năm học 2013-2014

Kết quả thi lại năm học 2013-2014

Kết quả thi lại năm học 2012-2013

Kết quả thi lại năm học 2012-2013