Trang chủ Kiểm tra tập trung Lịch, DSHS tham dự thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1 năm...

Lịch, DSHS tham dự thi thử Tốt nghiệp THPT lần 1 năm học 2022-2023

2802

Lịch thi thử

Danh sách thi

Học sinh làm bài trắc nghiệm bằng bút chì 2B hoặc 3B, tô đậm phương án chọn của mình. Nếu tô không đủ độ đậm, máy không nhận sẽ không có điểm câu đó.

Xem thêm Hướng dẫn tô trắc nghiệm: https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/huong-dan-hoc-sinh-to-so-bao-danh-ma-de-va-cac-phuong-an-tra-loi-trac-nghiem.htmTải về file này: (dshs-du-thi-tn-lan-1-nam-2023.pdf, 104KB)

Sơ đồ phòng