Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

80

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

Ngày kiểm traBuổiKhối lớpMôn kiểm traHình thức kiểm traThời gian làm bàiGiờ phát đềGiờ làm bàiGhi chú
Thứ 4
19/12/2012
Sáng11Ngữ vănTự luận90 phút7h25Từ 7h30-9h00
Hóa họcTự luận45 phút9h40Từ 9h45-10h30
Chiều10Ngữ vănTự luận90 phút13h55Từ 14h00-15h30
Hóa họcTự luận45 phút15h55Từ 16h00-16h45
Thứ 5
20/12/2012
Sáng11Vật lýTự luận45 phút7h25Từ 7h30-8h15
Địa lýTự luận45 phút8h55Từ 9h00-9h45
Chiều10Vật lýTự luận45 phút13h55Từ 14h00-14h45
Địa lýTự luận45 phút15h25Từ 15h30-16h15
Thứ 6
21/12/2012
Sáng11ToánTự luận90 phútTừ 7h25Từ 7h30-9h00
Tiếng AnhTự luận&trắc nghiệm45 phút9h40Từ 9h45-10h30
Chiều10ToánTự luận90 phút13h55Từ 14h00-15h30
Tiếng AnhTự luận&trắc nghiệm45 phút15h55Từ 16h00-16h45
Thứ 7
22/12/2012
Sáng11Lịch sửTự luận45 phút7h25Từ 7h30-8h15
Sinh họcTự luận45 phút8h55Từ 9h00-9h45
Chiều10Lịch sửTự luận45 phút13h55Từ 14h00-14h45
Sinh họcTự luận45 phút15h25Từ 15h30-16h15
Thứ 3
25/12/2012
Sáng12Địa lýTự luận45 phút7h25Từ 7h30-8h15
Vật lýTrắc nghiệm45 phút8h55Từ 9h00-9h45
Thứ 4
26/12/2012
Sáng12Ngữ vănTự luận90 phút7h25Từ 7h30-9h00Đề Sở
Hóa họcTrắc nghiệm45 phút9h40Từ 9h50-10h35Đề Sở
Thứ 5
27/12/2012
Sáng12ToánTự luận90 phút7h25Từ 7h30-9h00Đề Sở
Tiếng AnhTrắc nghiệm45 phút9h40Từ 9h50-10h35Đề Sở
Thứ 6
28/12/2012
Sáng12Lịch sửTự luận45 phút7h25Từ 7h30-8h15Đề Sở
Sinh họcTrắc nghiệm45 phút9h10Từ 9h10-9h55Đề Sở

Lưu ý:

– Buổi sáng giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 7h00 phút;
– Buổi chiều giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30 phút.