Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

Lịch kiểm tra học kỳ 1 năm học 2012-2013

42

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012-2013

Ngày kiểm tra Buổi Khối lớp Môn kiểm tra Hình thức kiểm tra Thời gian làm bài Giờ phát đề Giờ làm bài Ghi chú
Thứ 4
19/12/2012
Sáng 11 Ngữ văn Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30-9h00
Hóa học Tự luận 45 phút 9h40 Từ 9h45-10h30
Chiều 10 Ngữ văn Tự luận 90 phút 13h55 Từ 14h00-15h30
Hóa học Tự luận 45 phút 15h55 Từ 16h00-16h45
Thứ 5
20/12/2012
Sáng 11 Vật lý Tự luận 45 phút 7h25 Từ 7h30-8h15
Địa lý Tự luận 45 phút 8h55 Từ 9h00-9h45
Chiều 10 Vật lý Tự luận 45 phút 13h55 Từ 14h00-14h45
Địa lý Tự luận 45 phút 15h25 Từ 15h30-16h15
Thứ 6
21/12/2012
Sáng 11 Toán Tự luận 90 phút Từ 7h25 Từ 7h30-9h00
Tiếng Anh Tự luận&trắc nghiệm 45 phút 9h40 Từ 9h45-10h30
Chiều 10 Toán Tự luận 90 phút 13h55 Từ 14h00-15h30
Tiếng Anh Tự luận&trắc nghiệm 45 phút 15h55 Từ 16h00-16h45
Thứ 7
22/12/2012
Sáng 11 Lịch sử Tự luận 45 phút 7h25 Từ 7h30-8h15
Sinh học Tự luận 45 phút 8h55 Từ 9h00-9h45
Chiều 10 Lịch sử Tự luận 45 phút 13h55 Từ 14h00-14h45
Sinh học Tự luận 45 phút 15h25 Từ 15h30-16h15
Thứ 3
25/12/2012
Sáng 12 Địa lý Tự luận 45 phút 7h25 Từ 7h30-8h15
Vật lý Trắc nghiệm 45 phút 8h55 Từ 9h00-9h45
Thứ 4
26/12/2012
Sáng 12 Ngữ văn Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30-9h00 Đề Sở
Hóa học Trắc nghiệm 45 phút 9h40 Từ 9h50-10h35 Đề Sở
Thứ 5
27/12/2012
Sáng 12 Toán Tự luận 90 phút 7h25 Từ 7h30-9h00 Đề Sở
Tiếng Anh Trắc nghiệm 45 phút 9h40 Từ 9h50-10h35 Đề Sở
Thứ 6
28/12/2012
Sáng 12 Lịch sử Tự luận 45 phút 7h25 Từ 7h30-8h15 Đề Sở
Sinh học Trắc nghiệm 45 phút 9h10 Từ 9h10-9h55 Đề Sở

Lưu ý:

– Buổi sáng giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 7h00 phút;
– Buổi chiều giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30 phút.