Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi, danh sách coi thi tập trung tuần 8, HK1, 2011...

Lịch thi, danh sách coi thi tập trung tuần 8, HK1, 2011 – 2012

37

Lịch thi

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO

LỊCH KIỂM TRA TUẦN 8 HỌC KỲ I NĂM HỌC 2011-2012

I. Lịch kiểm tra tuần 8 học kỳ I năm học 2011-2012

STT MÔN KIỂM TRA KHỐI LỚP GHI CHÚ
1 TOÁN 11NC; 12NC
2 HÓA HỌC 11NC
3 SINH HỌC 12CB
4 ĐỊA LÝ 11; 12 Môn địa khối 11 đề của SGD
5 LICH SỬ 12
6 CÔNG NGHỆ 10
7 TIN HỌC 10
8 THỂ DỤC 10; 11; 12

II. Môn địa lý lớp 11, Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đăk Lăk ra đề kiểm tra tập trung, lịch cụ thể như sau:

– Môn kiểm tra: Địa lý 11 (Từ 11T1 đến 11T14)

– Thời gian làm bài: 45 phút

Ngày KT Buổi Môn Hình thức Thời gian
làm bài
Giờ
phát đề
Giờ bắt đầu
làm bài
14/10/2011 Sáng Địa lí 11 Tự luận 45 phút 7 giờ 00 7 giờ 05

– Tiết 2 sáng thứ 6 ngày 14/10/2011 bắt đầu từ 8h00

DANH SÁCH THÍ SINH KHỐI 11, 2011-2012:

Ea kar, ngày 10 tháng 10 năm 2011

KT. HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN TIẾN DŨNG

Danh sách GV coi thi

DANH SÁCH GV COI KIỂM TRA TUẦN 8 HK I

Môn địa lý 11, 6h45 ngày 14 tháng 10 năm 2011

TT Giáo viên Chức vụ Ngày 14/10/2011
1 Nguyễn Tiến Dũng P.HT Chủ tịch
2 Nguyễn Thanh Du T.HĐ Thư ký
3 Mai Bá Văn X
4 Nguyễn Thị Yến X
5 Nguyễn Đình Kiều X
6 Lê Huy Hùng X
7 Nguyễn Đình Kinh X
8 Nguyễn Thế Hoàn X
9 Trần Ngọc Dũng X
10 Trần Thị Thu Phương X
11 Lê Thị Thu Thảo X
12 Lê Quyết Thắng X
13 Phạm Vĩnh Tạo X
14 Huỳnh Bảo Luân P.BT ĐTN X
15 Hoàng Thị Kim Oanh X
16 Nguyễn Thị ánh Ngọc X
17 Nguyễn Thị Lan Anh Tổ trưởng X
18 Nguyễn Thị Tăng X
19 Lê Thị Kim Ánh X
20 Nguyễn Hữu Quế Tổ trưởng X
21 Lý Thanh Tình X
22 Niê Cường X
23 Nguyễn Thị Duyên Tổ trưởng X
24 Đoàn Thị Tuyết X
25 Huỳnh Võ Thị Anh X
26 Lê Văn Trung X
27 Đào Công Vinh Tổ trưởng X
28 Nguyễn Ngọc Quý X
29 Hồ Thị Hiệp X
30 Mai Thanh Thắng X
31 Nguyễn Thị ái X
32 Đàm Bình Trọng X
TỔNG CỘNG 30

– Đề nghị giáo viên có tên trong danh sách coi kiểm tra có mặt tại trường trước 6h45’ thứ 6 ngày 14/10/2011 để làm nhiệm vụ

– Tiết 2 sáng thứ 6 ngày 14/10/2011 bắt đầu từ 8h00