Trang chủ Tin nhà trường Lịch thi lại năm học 2013-2014 và danh sách đăng ký môn...

Lịch thi lại năm học 2013-2014 và danh sách đăng ký môn thi

53

Thông báo

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐĂK LĂK

TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ

______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________

THÔNG BÁO LỊCH THI LẠI NĂM HỌC 2013-2014

 

– Căn cứ kết quả học tập năm học 2013-2014 và Điều 16 thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.

– Căn cứ kế hoạch chuyên môn năm học 2013-214 của trường THPT Ngô Gia Tự và kế hoạch thi lại

Nhà trường thông báo lịch thi lại năm học 2013-2014 như sau:

 

1. Thời gian thi: 7h00 ngày 04 tháng 8 năm 2014.

2. Địa điểm: Trường THPT Ngô Gia Tự.

3. Danh sách đăng ký môn thi và môn bắt buộc (có danh sách kèm theo).

4. Lịch thi:

a/ Buổi sáng ngày 04 tháng 8 năm 2014 (khối 10 và khối 11)

Tiết Môn thi Ghi chú
1 Văn 10 Sử 10 và sử 11
2 Văn 10
3 Hóa 10 và hóa 11
4 Tiếng Anh 10 Thể dục 10

 

b/ Buổi chiều ngày 04 tháng 8 năm 2014 (khối 10)

Tiết Môn thi Ghi chú
1
2 Toán 10
3 Toán 10
4 Sinh 10

Lưu ý:

a/ Nếu học sinh không tham gia thi lại môn bắt buộc thì ở lại lớp.

b/ Thời gian làm bài:

+ Môn toán và môn văn: 90 phút (thi theo hình thức tự luận);

+ Môn thể dục 45 phút ( thi lý thuyết và thi thực hành);

+ Các môn còn lại: 45 phút (thi theo hình thức tự luận).

 

Ea Kar, ngày 22 tháng 7 năm 2014

P. HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

Nguyễn Tiến Dũng