Trang chủ Tags Danh sách thi lại

Danh sách thi lại

Danh sách học sinh thi lại năm học 2017-2018

Kế hoạch thời gian: Ngày 01 tháng 8 năm 2018: Từ 8h00, học sinh phải thi lại của năm học 2017-2018 làm thủ tục...

Lịch thi lại năm học 2013-2014 và danh sách đăng ký môn thi

Lịch thi lại năm học 2013-2014 và danh sách đăng ký môn thi Thời gian thi: 7h00 ngày 04 tháng 8 năm 2014