Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 08...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 08 HK 1, 2010-2011

78

LỊCH THI TẬP TRUNG

NGÀY THI KHỐI LỚP TT MÔN THI CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN LÀM BÀI GHI CHÚ
Sáng thứ 5
ngày 14/10/2010
KHỐI 11 1 Địa lý 11CB&NC 45 phút  Từ 7h05 đến 7h50′ Đề SGD
2 Giải tích 11CB&NC 45 phút  Từ 8h05 đến 8h50′ Đề SGD
3 Hóa học 11CB&NC 45 phút  Từ 9h15 đến 10h00′
4 Hình học 11CB&NC 15 phút  Từ 10h15′ đến 10h30′
5 Ngữ văn 11CB&NC 15 phút  Từ 10h45′ đến 11h00′
KHỐI 12 1 Sinh học 12CB 45 phút  Từ 7h05′ đến 7h50′
2 Giải tích 12NC 15 phút  Từ 7h05′ đến 7h20′
3 Ngữ văn 12CB&NC 15 phút  Từ 8h05 đến 8h20′
4 Địa lý 12CB&NC 45 phút  Từ 9h15 đến 10h00 Đề SGD
5 Giải tích 12CB&NC 45 phút  Từ 10h15′ đến 11h00 Đề SGD
Chiều thứ 5
ngày 14/10/2010
KHỐI 10 1 Ngữ văn 10CB&NC 90 phút  Từ 14h00 đến 16h00′
2 Ngữ văn 10CB&NC 15 phút  Từ 16h15′ đến 16h30′
3 Vật lý 10CB 45 phút  Từ 16h15′ đến 17h00

Tải Danh sách thí sinh thi tập trung:

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Sáng thứ 5
14/10/2010
Chiều thứ 5
14/10/2010
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Mai Thị Như Ý A112 X
7 Nguyễn Thị Ái A13 X
8 Đào Công Vinh A3 X
9 Hoàng Thị Thu A4 X
10 Nguyễn Ngọc Quý A5 X
11 Hồ Thị Hiệp A6 X
12 Mai Thanh Thắng A8 X
13 Nguyễn Thị Duyên Đ1 X
14 Huỳnh Võ Thị Anh Đ3 X
15 Nguyễn Thị Thủy Đ4 X
16 Phan Xuân Thắng H1 X
17 Nguyễn Thị Hạnh H3 X
18 Nguyễn Vĩnh Tạo H7 X
19 Huỳnh Bảo Luân H8 X
20 Phạm Quang Cảnh L12 X
21 Nguyễn Hữu Quế S2 X
22 Niê Cương S7 X
23 Vũ Thị Bích Liên Si1 X
24 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Si10 X
25 Bùi Thị Kim Nhung Si2 X
26 Đào Xuân Dũng Si3 X
27 Nguyễn Minh Châu Si4 X
28 Nguyễn Thị Hát T1 X
29 Nguyễn Thanh Dũng T10 X
30 Văn Thị Dạ Châu T11 X
31 Phan Thị Thu Hiền T12 X
32 Nguyễn Đình Kiều T13 X
33 Lê Huy Hùng T15 X
34 Trần Quốc Hùng T19 X
35 Nguyễn Văn Dục T3 X
36 Mai Bá Văn T4 X
37 Nguyễn Thị Yến T5 X
38 Nguyễn Thanh Tuấn T9 X
39 Đàm Bình Trọng TD3 X
40 Phan Xuân Thành TD4 X
41 Nguyễn Thị Châu Thành TD5 X
42 Mai Ngọc Thảo TD8 X
43 Nguyễn Đình Như TD9 X
44 Nguyễn Thị Lan Anh V1 X
45 Phạm Thị Hiếu V3 X
46 Nguyễn Thị Tăng V5 X
47 Lê Thị Kim Ánh V7 X
48 Nguyễn Thị Phương V9 X
49 Nguyễn Viết Chính L1 X
50 Lê Thị Thu Thảo L11 X
51 Tô Văn Vượng L13 X
52 Hoàng Văn Sâm L5 X
53 Nguyễn Khoa Pháp L6 X
54 Nguyễn Thị Anh Đào L8 X
55 Đoàn Bình Minh L9 X
56 Lý Thanh Tình S3 X
57 Ngọ Thị Hiền S5 X
58 H’dzoelly Niê Si5 X
59 Hoàng Thị Kim Oanh Si6 X
60 Đỗ Thị Hạnh Si7 X
61 Nguyễn Hà Hương Ngọc Si8 X
62 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Si9 X
63 Hồ Tất Thành T14 X
64 Nguyễn Đình Kinh T17 X
65 Vi Văn Tải T8 X
66 Phan Thị Liên V10 X
67 Đinh Thị Hằng V11 X
68 Phạm Thị Lê V12 X
69 Phạm Thị Thương V4 X
70 Nguyễn Thị Hà V8 X
TỔNG CỘNG 43 22

SƠ ĐỒ PHÒNG THI

Sơ đồ phòng thi chỉ áp dụng vào buổi sáng tuần 08 ngày 14/10/2010

so-do-phong-thi-tuan-08-hk1-2011-2011

Sơ đồ phòng thi tập trung

so-do-phong-thi-hk1-2011-2011


Lưu ý: Giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 6h30′ sáng thứ 5 và lúc 13h30′ chiều 5