Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 09...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 09 HK 1, 2010-2011

37

LỊCH THI TẬP TRUNG

NGÀY THI KHỐI LỚP TT MÔN THI BUỔI THI CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN LÀM BÀI GHI CHÚ
Chiều thứ 5
ngày 21/10/2010
KHỐI 10 1 Địa lý Buổi chiều 10CB&NC 45 phút  (Từ 14h00 đến 14h45′)
2 Vật lý Buổi chiều 10NC 45 phút  (Từ 14h50′ đến 15h35′)
Toán Buổi chiều 10CB 45 phút  (Từ 14h50′ đến 15h35′)
3 Hóa học Buổi chiều 10CB&NC 15 phút (Từ 15h45′ đến 16h00)
4 Tiếng Anh Buổi chiều 10CB&NC 15 phút (Từ 16h00′ đến 16h15′)

so-do-phong-thi-hk1-2011-2011

Tải Danh sách thí sinh thi tập trung:

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Chiều thứ 5
21/10/2010
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Bùi Thị Liên A11 X
7 Mai Thị Như Ý A112 X
8 Nguyễn Thị Ái A13 X
9 Lê Văn Trung A2 X
10 Hoàng Thị Thu A4 X
11 Nguyễn Thị Duyên Đ1 X
12 Đoàn Thị Tuyết Đ2 X
13 Huỳnh Võ Thị Anh Đ3 X
14 Lý Văn Chau H2 X
15 Nguyễn Thị Lối H6 X
16 Huỳnh Bảo Luân H8 X
17 Nguyễn Viết Chính L1 X
18 Tô Văn Vượng L13 X
19 Hoàng Văn Sâm L5 X
20 Nguyễn Khoa Pháp L6 X
21 Trần Thị Thu Phương L7 X
22 Nguyễn Thị Anh Đào L8 X
23 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Si10 X
24 Nguyễn Thanh Dũng T10 X
25 Phan Thị Thu Hiền T12 X
26 Hồ Tất Thành T14 X
27 Lê Huy Hùng T15 X
28 Nguyễn Đình Kinh T17 X
TỔNG CỘNG 23


Lưu ý: Giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30′ chiều 5 ngày 21 tháng 10 năm 2010