Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 10...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 10 HK 1, 2010-2011

29

LỊCH THI TẬP TRUNG

NGÀY THI KHỐI LỚP TT MÔN THI BUỔI THI CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN LÀM BÀI GHI CHÚ
Chiều thứ 5
ngày 28/10/2010
KHỐI 12 1 Lịch sử buổi chiều 12CB&NC 45 phút  Từ 14h00 đến 14h45′
2 Vật lý buổi chiều 12CB 45 phút  Từ 14h50′ đến 15h35′
Sinh học buổi chiều 12NC 45 phút  Từ 14h50′ đến 15h35′
3 Hóa học buổi chiều 12CB&NC 15 phút Từ 15h45′ đến 16h00
4 Tiếng Anh buổi chiều 12CB&NC 15 phút Từ 16h00′ đến 16h15′

so-do-phong-thi-hk1-2011-2011

Tải Danh sách thí sinh thi tập trung:

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Chiều thứ 5
28/10/2010
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Hoàng Thị Thu A4 X
7 Hồ Thị Hiệp A6 X
8 Nguyễn Thị Hạnh H3 X
9 Nguyễn Thanh Hải H4 X
10 Lê Quyết Thắng H5 X
11 Huỳnh Bảo Luân H8 X
12 Nguyễn Viết Chính L1 X
13 Võ Minh Ngoan L10 X
14 Trần Ngọc Dũng L3 X
15 Nguyễn Thanh Phong L4 X
16 Đoàn Bình Minh L9 X
17 Nguyễn Hữu Quế S2 X
18 Lý Thanh Tình S3 X
19 Ngọ Thị Hiền S5 X
20 Niê Cương S7 X
21 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Si10 X
22 Đào Xuân Dũng Si3 X
23 Nguyễn Minh Châu Si4 X
24 H’dzoelly Niê Si5 X
25 Hoàng Thị Kim Oanh Si6 X
26 Đỗ Thị Hạnh Si7 X
27 Nguyễn Hà Hương Ngọc Si8 X
28 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Si9 X
TỔNG CỘNG 23


Lưu ý: Giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30′ chiều thứ 5 ngày 28 tháng 10 năm 2010