Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 11...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 11 HK 1, 2010-2011

25

LỊCH THI TẬP TRUNG

NGÀY THI KHỐI LỚP TT MÔN THI BUỔI THI CHƯƠNG TRÌNH THỜI GIAN LÀM BÀI GHI CHÚ
Chiều thứ 7
ngày 06/11/2010
KHỐI 11 1 Lịch sử buổi chiều 11CB&NC 45 phút Từ 14h00′ đến 14h45′
2 Hóa học buổi chiều 11CB&NC 15 phút Từ 14h50′ đến 15h05′
3 Tiếng Anh buổi chiều 11CB&NC 15 phút Từ 15h15′ đến 15h30′

so-do-phong-thi-hk1-2011-2011

Tải Danh sách thí sinh thi tập trung:

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Chiều thứ 7
06/11/2010
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Bùi Thị Liên A11 X
7 Nguyễn Thị Ái A13 X
8 Nguyễn Ngọc Quý A5 X
9 Mai Thanh Thắng A8 X
10 Nguyễn Thị Hạnh H3 X
11 Nguyễn Thanh Hải H4 X
12 Nguyễn Thị Lối H6 X
13 Nguyễn Vĩnh Tạo H7 X
14 Huỳnh Bảo Luân H8 X
15 Lê Thị Thu Thảo L11 X
16 Tô Văn Vượng L13 X
17 Nguyễn Khoa Pháp L6 X
18 Lý Thanh Tình S3 X
19 Ngọ Thị Hiền S5 X
20 Nguyễn Thanh Dũng T10 X
21 Phan Thị Thu Hiền T12 X
22 Hồ Tất Thành T14 X
23 Võ Thị Phương Lan T16 X
24 Nguyễn Đình Kinh T17 X
25 Trần Quốc Hùng T19 X
26 Mai Bá Văn T4 X
27 Nguyễn Thị Yến T5 X
TỔNG CỘNG 22


Lưu ý: Giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 13h30′ chiều thứ 7 ngày 06 tháng 11 năm 2010