Trang chủ Kế hoạch công tác Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 12...

Lịch thi tập trung, danh sách giáo viên coi thi tuần 12 HK 1, 2010-2011

25

LỊCH THI TẬP TRUNG

NGÀY THI
KHỐI LỚP
TT
MÔN THI
BUỔI THI
CHƯƠNG TRÌNH
THỜI GIAN LÀM BÀI
GHI CHÚ
Sáng thứ 4
ngày 10/11/2010
KHỐI 12 1 Ngữ văn Buổi sáng 12CB&NC 90 phút Từ 7h05′ đến 8h35 ‘ Đề của sở
2 Hình học Buổi sáng 12CB&NC 45 phút Từ 8h50′ đến 9h35′ Đề của sở
3 Hóa học Buổi sáng 12NC 45 phút Từ 9h45′ đến 10h30′
Chiều thứ 4
ngày 10/11/2010
KHỐI 10 1 Lịch sử Buổi chiều 10CB&NC 45 phút Từ 13h05′ đến 13h50 ‘ Đề của sở
2 Toán Buổi chiều 10CB&NC 45 phút Từ 14h00′ đến 14h45′
3 Sinh học Buổi chiều 10CB&NC 45 phút Từ 15h00′ đến 15h45′
4 Hóa học Buổi chiều 10CB&NC 45 phút Từ 15h50′ đến 16h35′

so-do-phong-thi-hk1-2011-2011

Tải Danh sách thí sinh thi tập trung:

DANH SÁCH GIÁO VIÊN COI THI

TT Họ và tên Mã số Sáng thứ 4
10/11/2010
Chiều thứ 4
10/11/2010
Ghi chú
1 Trần Thanh Minh Chủ tịch HĐCT
2 Phạm Thị Dinh A1 P.chủ tịch HĐCT
3 Nguyễn Tiến Dũng T7 P.Chủ tịch HĐCT
4 Nguyễn Thị Toán V13 P.Chủ tịch HĐCT
5 Nguyễn Thanh Du V2 TKHĐCT
6 Nguyễn Thị Hát T1 X X
7 Nguyễn Đình Kiều T13 X X
8 Hồ Tất Thành T14 X X
9 Nguyễn Đình Kinh T17 X X
10 Trần Quốc Hùng T19 X X
11 Nguyễn Văn Dục T3 X X
12 Vi Văn Tải T8 X X
13 Phan Xuân Thắng H1 X
14 Nguyễn Thị Hạnh H3 X
15 Nguyễn Thanh Hải H4 X
16 Lê Quyết Thắng H5 X
17 Nguyễn Vĩnh Tạo H7 X
18 Đoàn Bình Minh L9 X
19 Nguyễn Thanh Dũng T10 X
20 Lê Huy Hùng T15 X
21 Hoàng Trọng Lập T2 X
22 Nguyễn Thị Lan Anh V1 X
23 Phạm Thị Lê V12 X
24 Phạm Thị Hiếu V3 X
25 Phạm Thị Thương V4 X
26 Nguyễn Thị Tăng V5 X
27 Lê Thị Kim Ánh V7 X
28 Nguyễn Thị Hà V8 X
29 Nguyễn Thị Phương V9 X
30 Lý Văn Chau H2 X
31 Nguyễn Thị Lối H6 X
32 Huỳnh Bảo Luân H8 X
33 Tô Văn Vượng L13 X
34 Hồ Sỹ Tuệ S1 X
35 Lý Thanh Tình S3 X
36 Niê Cương S7 X
37 Vũ Thị Bích Liên Si1 X
38 Nguyễn Thị Ánh Ngọc Si10 X
39 Bùi Thị Kim Nhung Si2 X
40 Đào Xuân Dũng Si3 X
41 H’ Dzoelly Niê Si5 X
42 Hoàng Thị Kim Oanh Si6 X
43 Đỗ Thị Hạnh Si7 X
44 Nguyễn Hà Hương Ngọc Si8 X
45 Trần Lệ Nguyễn Lam Phương Si9 X
46 Phan Thị Thu Hiền T12 X
TỔNG CỘNG 24 24

Lưu ý: Giám thị và học sinh có mặt tại trường lúc 06h30′ sáng thứ 4, chiều thứ 4 lúc 12h45′ ngày 10 tháng 11 năm 2010