Trang chủ Đề thi - Đáp án Ma trận đề Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1...

Ma trận đề Địa lí 10, 11, 12 Kiểm tra giữa HK1 2021-2022

3650

Địa 10

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/MA-TRẬN-ĐỀ-KIỂM-TRA-GIỮA-HK1-ĐỊA-LÝ-10-NĂM-HỌC-2020-2021.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

Địa 11

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/ĐỊA-11-MA-TRẬN-ĐỀ-KIỂM-TRA-GIỮA-KÌ-1-2021-2022.doc” download=”all” viewer=”microsoft”]

Địa 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/MATRAN-DIA-12-KTRA-GIUA-KY-1-2021-2022.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]