Trang chủ Đề thi - Đáp án Ma trận đề Ngữ văn 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK1...

Ma trận đề Ngữ văn 10, 11, 12 kiểm tra giữa HK1 2021-2022

2545

Văn 10

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/MATRAN-VAN-10-KTRA-GIUA-KY-1-2021-2022.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

 Văn 11

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/MATRAN-VAN-11-KTRA-GIUA-KY-1-2021-2022.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]

 Văn 12

[embeddoc url=”https://thpt-ngogiatu-daklak.edu.vn/wp-content/uploads/2021/10/MATRAN-VAN-12-KTRA-GIUA-KY-1-2021-2022.docx” download=”all” viewer=”microsoft”]